Rečnik srpskih reči i izraza

furijerizam

furijerizam - značenje

  • učenje vranc. ekonomiste i socijalnog reformatora Šarla Furije-a (Fourier, 1772-1837), glavnog pretstavnika utopijskog socijalizma, koji jezamišljao novi poredak zasnovan na asocijaciji i harmoniji; upl. falanster.