Rečnik srpskih reči i izraza

furnirati

furnirati - značenje

  • U stolarstvu: predmete od običnog drveta obložiti (oblagati) tankim daščicama (listovima) od finijih vrsta drveta, naročito orahovog.