Rečnik srpskih reči i izraza

furnirti

furnirti - značenje

  • u stolarstvu: predmete od običnog drveta obložiti (oblagati) tankim daščicama (listovima) od finijih vrsta drveta, naročito orahovog.