Rečnik srpskih reči i izraza

galakto-

galakto- - značenje

  • [grč. gala, galaktos] predmeatak u složenicama sa značenjem: mleko, mlečni.

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja