Rečnik srpskih reči i izraza

galalit

galalit - značenje

  • hem. mlečni kamen, celuloidu slična veštačka materija izrađena od mlečnog kazeina i formaldehida, tvrda, elastična i sjajna, može se bojadisati, te se upotrebljava za pravljenje dugmeta, češljeva, klavirskih dirki itd.

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja