Rečnik srpskih reči i izraza

gama

gama - značenje

  • [grč. Gamma] ime trećeg slova grčke azbuke ( ) muz. niz od osam tonova, lestvica, skala; med. gama-globulin belančevina krvnog seruma, s funkcijom antitela; fiz. elektromagnetski zraci koji potiču iz atomskog jezgra, nastaju u procesu radioaktivnosti ili pri nuklearnim rekcijama, vrlo su prodorni.

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja