Rečnik srpskih reči i izraza

garancija

garancija - značenje

  • Jemstvo, osiguranje, sigurnost.
  • Obaveza prodavca nekog proizvoda ili usluge da će u određenom (garantnom) roku popraviti kvar na prodatom proizvodu (uglavnom ako ga nije izazvao kupac) ili završiti posao.

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja