Rečnik srpskih reči i izraza

Garija

Garija - značenje

  • Ideja o pokretanju broda pomoću točkova izazivala je dugo podsmeh, ali je ipak primenjena u praksi, prvi put u Španiji. Ostvario ju je Blasko de Garija na tadašnjem najboljem brodu "Trinidad". Probnu vožnju 1juna 154godine posmatralo je mnoštvo sveta, zajedno sa carem Karlom Postignuta je brzina od osam čvorova. Uplašeni tom pojavom, članovi inkvizicije zabranili su gradnju brodova s točkovima, a Gariju su optužili za saradnju sa đavolom. U početku se tvrdilo da je točkove pokretala parna moašina, a kasni

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja