Rečnik srpskih reči i izraza

gas-dinamo

gas-dinamo - značenje

  • fiz. vrsta dinamomašine koja se pokreće pomoću gasne mašine.

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja