Rečnik srpskih reči i izraza

generacio ekvivoka

generacio ekvivoka - značenje

  • biol. rađanje bez semena, prastvaranje, samozačeće, postanak živih bića iz mrtvih (anorganskih) stvari, materija, (učenje koje se, oslanja na 7činjenicu da u sastavu organske supstance nema nikakvih elemenata koji bi se mogli naći u sastavu anorganske - jedinstvo materije kao i na učenje o razvoju uopšte)

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja