Rečnik srpskih reči i izraza

Germanin

Germanin - značenje

  • ime kojim su Rimlja-ni i Gali nazivali stare Nemce. Narodnosna grupa u koju ulaze Nemci, Austrijanci, Danci, Holanđani, Flamanci, Šveđani, Norvežani i Anglosaksonci; up. Nemci .

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja