Rečnik srpskih reči i izraza

glosa

glosa - značenje

  • [grč. glossa, glotta jezik; govor] prvobitno: tamna, nejasna reč koju treba protumačiti; zatim: tumačenje, objašnjenje; u običnom životu: pokudna ili zlobna primedba; poet. pesma od četiri strofe čija poslednja četiri reda, čitana zajedno, daju samu za sebe razumljivu slikovanu strofu; napomena, primedba naročito sa strane u knjizi)

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja