Rečnik srpskih reči i izraza

gotika

gotika - značenje

  • umetnički stil koji se, polovinom HP veka, pojavio u Francuskoj i odatle, postepeno, raširio po celoj Zapadnoj Evropi. Glavna karakteristika gotske umetnosti, koja se oslobodila od tradicija antike, jeste: veliko bogatstvo mašte, šiljatost formi i umetnički individualizam, koji je često prelazio u bizarnost i grotesku (slikarstvo, plastika, građevinarstvo i pismo- gotica ).

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja