Rečnik srpskih reči i izraza

gotski

gotski - značenje

  • Koji pripada Gotima ili se tiče Gota, starogermanskog naroda; staronemački, Gotima svojstven; gotski jezik, staronemački jezik od XI-XV veka; gotski stil, v. gotika; fig. starinski.

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja