Rečnik srpskih reči i izraza

governo

governo - značenje

  • uprava, upravna vlaet; trg. pravilo, propis, pravac škoga se štr. jedan komisionar ima da drži u svom raduđ.

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja