Rečnik srpskih reči i izraza

gramatikalni

gramatikalni - značenje

  • koji se tiče nauke o jeziku ili spada u nauku o jeziku; up. gramatički .

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja