Rečnik srpskih reči i izraza

gramofon

gramofon - značenje

  • usavršeniji oblik fonografa, aparat kojim se čovečji glas ili tonovi muzičkih instrumenata upisuju na obrtni voštani valjak ili obrtnu voštanu ploču, tako da se docnije mogu po volji, ponovo proizvesti (reprodukovati).

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja