Rečnik srpskih reči i izraza

guma

guma - značenje

  • [grč. kommi, lat. gnrnmi] bil^na materija koja u vodi postaje sluzasta i lepljiva, ima je u biljnim sokovima i ćelijičnim tkivima; upotrebljava se u čvrstom i elastičnom stanju za brisanje hartije, a u tečnom za lepljenje; med. naročita vrsta granulacionog tkiva izazvanog spirohetama*sifilisa, javlja se u obliku sitnih čvorića ili čvorova u veličini kokošijeg jajeta, sifilistični izraštaj, sifilom.

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja