Rečnik srpskih reči i izraza

guvernadur

guvernadur - značenje

  • zastuganik mletačke vlasti u doba protektorata Mletaka nad Crnom Gorom (kao glavni svetovni starešina; kasnije nasledno zvanje u plemenskoj hijerarhiji)

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja