Rečnik srpskih reči i izraza

hex

hex - značenje

  • Sistem brojanja koji, za razliku od nama uobičajenog, dekadnog, ima osnovu 1U tom sistemu cifre su od 0 do a zatim od A do F. Jednim bajtom se mogu predstaviti heksadecimalni brojevi od do FF. Heksadecimalno označavanje brojeva često se primjenjuje u programiranju, npr. kod kodovanja boja za web stranice u RGB (red/green/blue) sistemu. Da bi se razlikovali od dekadnih brojeva, heksadecimalnim brojevima se dodaje sufiks "h", npr. 35h, A2h, FBh itd.).

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja