Rečnik srpskih reči i izraza

inklinirati

inklinirati - značenje

  • imati sklonost, biti sklon čemu; voj. top namestiti takko da središna dušna osa šupljine cevi bude nagnuta napred ispod horizontale; medicinski: imati sklonost nekoj bolesti.

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja