Rečnik srpskih reči i izraza

invazivan

invazivan - značenje

  • napadan, osvajački, napadački: invazivna vojska vojska za neprijateljski upad u tuđu zemlju; invazivni rat napadački rad koji počinje iznenadnim upadom u neprijateljsku zemlju; invazivne bolesti bolesti koje izazivaju životinjski i biljni gotovani (paraziti).

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja