Rečnik srpskih reči i izraza

Jahati

Jahati - značenje

  • znači da neko sedi na nečemu i neko to nešto vozi. Najčešće: Jahati na konju. Jahanje na mazgi.