Rečnik srpskih reči i izraza

jamb

jamb - značenje

  • poet. stihovna stopa koja se sastoji od jednog kratkog i jednog dugog sloga: -, bio odomaćen u pesmama u čast Demetre i Baha, odatle prešao u satiričnu poeziju Arhiloha; najpoznatiji stih koji se sastoji od jamba je jampski trimetar ili senar.