Rečnik srpskih reči i izraza

jantar

jantar - značenje

  • Žuta, smeđa ili crvena smola starog crnogoričnog drveća; služi za izradu raznih ukrasnih predmeta; isto i ćilibar. (rus.)
  • Ćilibar, ambra (mirišljava materija).