Rečnik srpskih reči i izraza

janus

janus - značenje

  • mitološki: staroitalsko i rimsko božanstvo, najpre bog sunca, docnije bog godine, bog rata i mira, vremena i svakog počinjanja uopšte. Pretstavljan je sa žezlom u desnoj a ključem u levoj ruci, i sa dva lica, jednim mladićkim koim gleda napred, tj. u budućnost, a drugim starim kojimgleda unazad, tj. u prošlost. Njegov hram bio je u miru zatvoren, a za vreme rata stalno otvoren. Janusova politika politika sa dva lica, politika vrdanja, nestalna politika.

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja