Rečnik srpskih reči i izraza

jarma

jarma - značenje

  • Krupno samleveno žito kao stočna hrana, prekrupa, šrot (grubo mleven kukuruz) (tur.)