Rečnik srpskih reči i izraza

Jedinica

Jedinica - značenje

  • Ako se smatra nešto jedinicom, smatra se to kao jedna kompletna stvar. Napr. Jedinica mere za dužinu je metar.