Rečnik srpskih reči i izraza

jezan

jezan - značenje

  • poziv kojim mujezin sa minareta pet puta dnevo poziva muslimane u džamiju na molitvu.