Rečnik srpskih reči i izraza

jezuitizam

jezuitizam - značenje

  • Učenje Ignacija Lojole, osnivača jezuitskg reda; shvatanja i način rada jezuita; figurativno: dvoličnost, licemerstvo, pritvorenost.