Rečnik srpskih reči i izraza

JMBG

JMBG - značenje

  • JMBG je skraćenica za Jedinstveni Matični Broj Građana, a ovaj identifikacioni broj se dobija prilikom rođenja i sadrži 13 brojeva. Prve cifre su generisane iz datuma rođenja.