Rečnik srpskih reči i izraza

jodipin

jodipin - značenje

  • hemijski: jedinjenje sezamovog ulja sa jodom, jodni preparat koji lako resorbuje, upotrbljava se kao lek protiv sipnje (astme), arterioskleroze, rahitisa, sifilisa i dr.