Rečnik srpskih reči i izraza

jonizacija

jonizacija - značenje

  • fiz. u elektrolitima, tečnostima koje provodelektricitet, joni već postoje koji nose struju,a u gasovima koji provode elektricitet oni se moraju tek proizvesti. Obrazovanje jona u gasovima zove se jonizacija ili jonizovanje, sam gas u stanju provodljivosti jonizovan, omoćna sredstva koja obrazuju jone zovu se jonizatori; jonizacija nadljubičastom svetlošću, Rendgenovim zracima, radiaktivnim zracima, usijanim metalima, elektronskim udarom.

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja