Rečnik srpskih reči i izraza

jozefinizam

jozefinizam - značenje

  • socijalno-političke i crkvene reforme koje je austrijski car Josip II (1765-1790) želeo da sprovede u svojoj državi, a koje su bile zadojene i prožete duhom t.zv. prosvećenog apsolutizma.