Rečnik srpskih reči i izraza

judicijum

judicijum - značenje

  • Sudstvo, pravosuđe;
  • Sudska istraga, suđenje, parnica;
  • Sud, mišljenje, shvatanje;
  • Pravna radnja, pravni postupak; sudnica;
  • Moć rasuđivanje, oštroumlje.