Rečnik srpskih reči i izraza

jugularan

jugularan - značenje

  • anatomski: vratni, grkljanski, koji se tiče vrata ili grkljana, kotalački: jugularna vena vratna ili kotalačka vena.