Rečnik srpskih reči i izraza

julijanski kalendar

julijanski kalendar - značenje

  • kalendar koji je popravio i uveo Julije Cezar postavivši mu kao osnovicu sunčanu godinu, mesto dotadanje mesečeve godine, koja se zbog toga zove julijanskom godinom. Poovome kalendaru, koji se još zove stari kalendar ili stari stil, danas se još upravlja pravoslavn crkva, dok se zapadne crkve urpavljaju po kalendaru koji su, za pape Gregora XIII, izračunali naučenjaci 1582 i koji se zove novi stiol ili ili gregorijanski kalendar;* razlika između ova dva kalendara iznosi 13 dana.

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!




Izaberi kurs usavršavanja