Rečnik srpskih reči i izraza

Juniks

Juniks - značenje

  • Operativni sistem koji je krajem šezdesetih godina razvije u Belovim laboratorijama i dorađen tokom sedamdesetih i osamdesetih godina. Pisan je na jeziku Ce (koji su u isto vreme razvili isti ljudi); Junks je višekorisnički operativni sistem, koji često radi na mikroračunarima i radnim stanicama, mada verzije za PC postoje još od ranih osamdesetih godina. Operativni sistem Juniks možete da instalirate kako na personalne, tako i na centralne računare. Juniks je vrlo popularan na univerzitetima i u naučnim ustanovama. Koreni čitavog Interneta su u Juniksu. Prednost Juniksa je njegova prenosivost sa jednog sistema na drugi i njegova podrška za mnoge aplikativne i uslužne programe, zbog čega je popularan kako među zaluđenicima tako i među čarobnjacima. Juniks je prvenstveno operativni sistem u kome se sve zasniva na zadavanju naredbi na komandnoj liniji, slično DOS-u, ali grublje i nerazumljivije.
  • Višekorisnički operativni sistem.

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja