Rečnik srpskih reči i izraza

junioarat

junioarat - značenje

  • Nasledstvo najmlađih u najmlađoj liniji; imanje koje se daje na uživanje samo mlađim sveštenicima (kod katolika).