Rečnik srpskih reči i izraza

jurat

jurat - značenje

  • pravno: onaj koji je oložio zakletvu, koji je zaklet; jurata depozicio (l. jurata depositio) iskaz dat pod zakletvom; jurata renuncijacio (l.jurata renunciatio) odricanje nečega pod zakletvom.