Rečnik srpskih reči i izraza

jure

jure - značenje

  • [l. jus pravo, jure] s pravom, po pravu; de jure ili eks jure (l. d jure, ex jure) s pravom, po pravu,s pravnog gledišta; jure divino (l. jure divino) s božanskim pravom, po božanskom pravu; omni jure (l. omni jure) sa svim pravom, s punim pravom.

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja