Rečnik srpskih reči i izraza

jus prime noktis

jus prime noktis - značenje

  • pravo na prvu moć koje, po verovanju mnogih naroda, priada bogovima ili demonima, te je, kao opasno po mladoženju, obično ustupano nekom strancu; u Sred. veku. tobožnje pravo feudnog gospodara da, kad njegov sluga ili kmet sklopi brak,provede prvu noć sa njegovom nevestomi da joj prvi oduzme nevinost (ovo se osnivalo samo na pravu gospodara da odobri ili ne ženidbu svoga potčinjenog).

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja