Rečnik srpskih reči i izraza

justorijum

justorijum - značenje

  • tip. tačan pravougaoni instrumenat za ispitivanje i utvrđivanje ispravne izrade visineizlivenih štamparskih slova.