Rečnik srpskih reči i izraza

juvelir

juvelir - značenje

  • trgovac adiđarima ili nakitom; veštak u izrađivanju adiđara i nakita, zlatar.