Rečnik srpskih reči i izraza

juvenilan

juvenilan - značenje

  • mladićki,mladenački, mladalači; juvenilna voda geol. voda koja postaje, u unutrašnjosti Zemlje, od vodene pare.