Rečnik srpskih reči i izraza

kačitalizam

kačitalizam - značenje

  • 1. naziv za privredni i društveni poredak u kome je glavni pokretač privrednog života u profit, a ne zdovoljavanje opštih potreba; 2. kapitalizam je poslednji društveni poredak zasnovan na eksploataciji jedne klase drugom, a došao je posle feudalizma. U poređenju sa ranijim, kapitalizam pretstavlja treći oblik ugnjetavanja i eksploatacije: u njemu su sva sredstva proizvodnje svojina malog broja ljudi (klase kapitalista), dok je u isto vreme neposredni proizvođač-radnik-lišen tihs redstava. Suština kapitalističke eksploatacije sastoji se u tome što kapitalisti prisvajaju neplaćeni rad najamnog radnika, višak vrednosti. U kapitalizmu robna proizvodnja dobiva opšti i vladajući oblik. Razvitak kapitalizma u pojedinim zemljama bio je vrlo neravnomeran i imao je u svakoj svoju specifičnost. On je odigrao naprednu ulogu u razvitku društva: uništio je esnafska ograničenja, ličnu zavisnost radnika, lokalnu zatvorenost i iscepkanost. Razvivši silne proizvodne snage, kapitalizam je stvorio materijalne uslove za socijalističku revoluciju, stvorio je svoga grobara - radničku klasu. No, on se zuapleo u nerešljive protivrečnosti. Sve napretke u tehnici on je koristio za još veću eksploataciju. Kao neizbežan saputnik kapitalizma javlja se nezaposlenost. Nagomilavanjem kapitalau rukama kapitalista raste beda širokih radnih masa, produbljuje se jaz između rada i kapitala. Početkom XX veka došao je u najviši stadijum kapitalizma - imperijalizam. Pobedom velike socijalističke revolucije, u oktobru 1917.izvršen je prvi proboj u lancu kapitalizma; 3. figurativno: moć novca (kapitala) i bogatih ljudi.

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja