Rečnik srpskih reči i izraza

kalokagatija

kalokagatija - značenje

  • fil. udruženost onoga što je lepo sa onim što je dobro, moralna leota i dobrota, moralan i u isto vreme lep naćin života (etički ideal starih Grka).

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja