Rečnik srpskih reči i izraza

katoda

katoda - značenje

  • fiz. 1. put kojim električna struja napušta elektrolit i prelazi u negativan pol; tačka ili mesto ili površina u dodiru sa negativnim polom; 2.jezička upotreba poistovetila je krajeve elektrolita, tečnosti provodnika,s a naleglim krajevima metalnoga provodnika, elektrodama, te negativnu elektrodu naziva katodom.

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja