Rečnik srpskih reči i izraza

konceptakulum

konceptakulum - značenje

  • ostava; sanduk za ostavu, pohranilište; bot. udubljenje na talasu (v. talus 1) u kome se razvijaju spolni organi (kod mrkih alga).

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja