Rečnik srpskih reči i izraza

koncilijum

koncilijum - značenje

  • v. koncil; koncilijum akademukum (nl. concilium academicum) univerzitetski savet (ili: sud); koncilijum ekumenikum (nl. concilium oecumenicum) vaseljenski sabor, sveopšti crkveni sabor čije su odluke (kanoni) obavezne za ceo hrišćanski svet, a kojih je, od Nikejskog 8325) do Tridentskog (1545-1563), bilo osamnaest; koncilijum medikum (nl. concilium medicum) lekarski sastanak i savetovanje o težim stručnim pitanjima; pr. koncilijarni.*

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja